חינם

תרגומים

חינם

(xiˈnam)
adverb
בתשלום
spoken
spoken