חילץ מן הבוץ

תרגומים

חילץ מן הבוץ

tirer de la boue/de la gadoue