חייכנות

תרגומים

חייכנות

(xajxaˈnut)
noun feminine
תכונה היא מקרינה חייכנות וחברותיות.