חייטות

תרגומים

חייטות

(xajaˈtut)
noun feminine
תפירה