חידודים חידודים

תרגומים

חידודים חידודים

finesses, subtilités