חזר על דבריו

תרגומים

חזר על דבריו

répéter, redire, réitérer ses dires