חומר מזין

תרגומים

חומר מזין

nutriment, substance nutritive