חגר חגורה

תרגומים

חגר חגורה

mettre une ceinture