חבל על הזמן!

תרגומים

חבל על הזמן!

peine perdue!