חבל

תרגומים

חבל

(ˈxevel)
noun masculine
plural חֲבָלִים (xavaˈlim)
1. חבל כביסה
2. medicine
3. geography חבל לכיש

חבל

(ˈxevel)
noun masculine
plural חֲבָלִים (xavaˈlim)
חבלי לידה

חבל

(xaˈval)
adverb
לא כדאי חבל להחמיץ את ההופעה.
spoken

חבל

(xaˈval)
interjection
מפח נפש לא הצלחנו להגיע. חֲבָל! חבל עליו