חביבי

תרגומים

חביבי

cher ami, mon vieux (xabiˈbi)
interjection
spoken הכול עובר, חביבי.