ח"ן

תרגומים

ח"ן

(xen)
initials
military קצינת ח"ן ראשית