זרק מרה ב-

תרגומים

זרק מרה ב-

engueuler, réprimander