זקף לזכות עצמו

תרגומים

זקף לזכות עצמו

s'attribuer le succès