זעק

תרגומים

זעק

(zaˈʔak)
verb
present זוֹעֵק (zoˈʔek) , future יִזְעַק (jizˈʔak) , infinitive לִזְעֹק (lizˈʔok)
1. זעק זעקה מרה הפצוע זעק וצווח מכאבים.
2. המטופל זעק לעזרה.
3. literary השדות זועקים לגשם. הטבע זועק לשינוי.