זמנית

תרגומים

זמנית

(zmaˈnit)
adverb
זמנית לא ניתן לתת את השירות.