זמינות

תרגומים

זמינות

(zmiˈnut)
noun feminine
זמינות שירותים רפואיים פנה ליצרן המורשה לקבלת מידע על זמינות המוצר.