זמזם )פיעל)

תרגומים

זמזם )פיעל)

sonner, fredonner, bourdonner