זכה מן ההפקר

תרגומים

זכה מן ההפקר

profiter de l'aubaine