זייף קולו

תרגומים

זייף קולו

détonner, fausser sa voix