זייף קולו

תרגומים

זייף קולו

fausser sa voix, détonner