זוג או פרט

תרגומים

זוג או פרט

pile ou face, pair ou impair