זה או אחר

תרגומים

זה או אחר

celui-là ou un autre