ותק

תרגומים

ותק

(ˈvetek)
noun masculine
שנות עבודה הפיצויים מחושבים לפי ותק.