ולת"ם

תרגומים

ולת"ם

(valˈtam)
initials
military הגיש ולת"ם