התרסנות )נ)

תרגומים

התרסנות )נ)

modération, retenue