התרים

תרגומים

התרים

(hitˈʁim)
verb
present מַתְרִים (matˈʁim) , future יַתְרִים (jatˈʁim) , infinitive לְהַתְרִים (lehatˈʁim)
התרימו כסף למען עניים