התרוקנות )נ)

תרגומים

התרוקנות )נ)

évacuation, vidange