התרופפות )נ)

חיפושים הקשורים ל התרופפות )נ): הקאה
תרגומים

התרופפות )נ)

relâchement, détente