התפתל מכאבים

תרגומים

התפתל מכאבים

se tordre de douleur