התפרק מנשקו

תרגומים

התפרק מנשקו

déposer les armes