התעצבנות )נ)

תרגומים

התעצבנות )נ)

nervosité, énervement, irritabilité