התעלה מעל עצמו

תרגומים

התעלה מעל עצמו

se surpasser, faire de son mieux