התנער מאחריות

תרגומים

התנער מאחריות

décliner toute responsabilité