התנה אהבים

תרגומים

התנה אהבים

faire l'amour, copuler, baiser