התמזל מזלו

תרגומים

התמזל מזלו

avoir de la chance/du pot