התמדה

תרגומים

התמדה

(hatmaˈda)
noun feminine
plural הַתְמָדוֹת (hatmaˈdot)
1. התמדה בלימודים
2. physics עקרון ההתמדה

התמדה

(hatmaˈda)
noun feminine
plural הַתְמָדוֹת (hatmaˈdot)
התמדה בדיאטה התמדה בפעילות גופנית