התכנס בתוך עצמו

תרגומים

התכנס בתוך עצמו

se replier sur soi-même