התייצב למשמרת

תרגומים

התייצב למשמרת

prendre son service