התייצב לימינו של-

תרגומים

התייצב לימינו של-

prendre le parti, soutenir