התייצב לימינו של-

תרגומים

התייצב לימינו של-

soutenir, prendre le parti