התייחס בכבוד

תרגומים

התייחס בכבוד

traiter avec respect