התיז ראשים

תרגומים

התיז ראשים

décapiter, écimer, étêter