התיז ראשים

תרגומים

התיז ראשים

étêter, écimer, décapiter