התחפף מכאן!

תרגומים

התחפף מכאן!

fous le camp! disparais!