התחמק מתשובה

תרגומים

התחמק מתשובה

éluder une question