התחיל ברגל ימין

תרגומים

התחיל ברגל ימין

démarrer du pied droit