התווה תוכנית

חיפושים הקשורים ל התווה תוכנית: התקווה, תוואי
תרגומים

התווה תוכנית

élaborer un projet