התגרשות

תרגומים

התגרשות

(hitgaʁˈʃut)
noun feminine
1. ההורים שלו היו על סף התגרשות.
2. spoken התגרשות מהמפלגה