התבצר בדעתו

תרגומים

התבצר בדעתו

camper sur ses positions