התאמה אישית

תרגומים

התאמה אישית

particularisation, personnalisation