השתמט משירות צבאי

תרגומים

השתמט משירות צבאי

s'embusquer, se planquer