השתמט משירות צבאי

תרגומים

השתמט משירות צבאי

se planquer, s'embusquer