השתין במכנסיו

תרגומים

השתין במכנסיו

faire dans ses culottes